SAMUEL Mučín – ubytovanie v súkromí s jednou hviezdičkou *Cenník ubytovacích a doplnkových služieb

prevádzkovateľ: Stavebné bytové družstvo Lučenec

Pozývame Vás na dovolenku s Vašimi deťmi, rodinnými príslušníkmi, alebo známymi do nášho ubytovacieho zariadenia. Usporiadajte si v našich priestoroch posedenie, oslavu alebo párty.

Ubytovanie
1 osoba v apartmáne 22 €
2 osoby v apartmáne 44 €
3 osoby v apartmáne ( 17 €/os) 51 €
4 osoby v apartmáne (15 €/os) 60 €
5 osôb v apartmáne (14 €/os) 70 €
6 osôb v apartmáne (13 €/os) 78 €
viac osôb - podľa individuálnej dohody  

V cene ubytovania je zahrnuté aj použitie inventára, prikrývok a vonkajších priestorov areálu. K cene účtujeme pri príchode miestny poplatok 0,30 €/os/noc. 

Platobné podmienky

Rezervácia je podmienená zaplatením zálohy vo výške minimálne 30% z celkovej ceny za ubytovanie. Rezervácia za prenájom priestorov je 50% z dohodnutej ceny.. Úpravu ceny za pobyt je možné individuálne dohodnúť na mailovej adrese alzbeta.erdelyiova@sbdlucenec.sk

Úhradu platby realizujte na :

CSOB Banka 

IBAN SK04 7500 0000 0040 2965 3126, poznamka: SAMUEL, Meno, Priezvisko, Kontakt, Termin, KS  0308, VS : termin ubytovania.

Storno podmienky

• 30 dní pred nástupom - poplatok 2 €
• 29 - 14 dní - 25% zo zaplatenej zálohy, min. 2 €
• 13 -1 deň - celková zaplatená záloha

Doplatok za ubytovanie je splatný v deň nástupu (platba len v hotovosti). V prípade predčasného ukončenia pobytu nevzniká nárok na vrátenie finančnej čiastky. 

CHECK IN - od 14:00 v deň nástupu
CHECK OUT - 10:00 v deň odchodu

Pokiaľ nie je následne izba obsadená ďalšími hosťami, je možnosť po dohode so správcom, využiť pobyt až do 16:00 hod. Ďalšou možnosťou je uloženie batožiny do odpoludňajších hodín v priestore k tomu určenom.

Psov je možné ubytovať po dohode so správcom objektu. Cena za psa je 10 € za pobyt.

Cenník doplnkových služieb

V cene ubytovania je zahrnuté:
• používanie kuchynky a spoločenskej miestnosti
• prípojka na internet na izbe
• parkovanie auta na určenej ploche
• skladovanie lyží a bicyklov
• využitie detského kútika a ihrísk
• zapožičanie spoločenských hier
Platené služby:
• daň z ubytovania (miestny poplatok) obci 0,30 € (os/noc)
• bicykel - dohodou so správcom - podľa dĺžky používania 
• Nordic Walking - palice 1 €/hod./os.
 

Cenník za využitie a zabezpečenie priestorov

Nájom spoločenskej miestnosti v apartmáne:
• 30 €/hod., najmenej však 90 €
• 5 €/hod. nájom kuchynky.

Tešíme sa na Vašu návštevu.


PREVADZKOVY PORIADOK

Prevádzka:    Ubytovacie zariadenie SAMUEL- ubytovanie v súkromí, Mučín,

Vypracovaný dňa 5.6.2018                              Posúdený dňa 5.6.2018

  1. identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Obchodné meno, názov firmy:                               Stavebné bytové družstvo Lučenec

Adresa prevádzkovateľa:                                       Št. Moyzesa 47, 98401 Lučenec

                                                                                IČO: 00 171 816      

                                                                                DIČ: 2020464556

                                                                                IČ DPH: SK 2020464556

Email:                                                                      sekretariat@sbdlucenec.sk

Email:                                                                      ubytovanie@samuel.sk

Telefón:                                                                   047 4308 211

Mobil:                                                                      

Názov a adresa prevádzky:                                    Samuel – ubytovanie v súkromí – Objekt *, Hlavná ul. 37, Mučín

Počet pracovníkov pracujúcich v prevádzke: priamo v prevádzke 0, prítomnosť len podľa potreby na nevyhnutný čas

Otváracie hodiny:                                                          7.00 – 20.00 hod.

Celková kapacita:                                                          8 osôb

cele znenie prevadzkoveho poriadku sme Vam pripravili v prilohe  /Data/2553/UserFiles/obrazky-text/Prevadzkovy poriadok OK Final dobre.pdf

 

 


UBYTOVACÍ  PORIADOK

Ubytovacie zariadenie SAMUEL- ubytovanie na súkromí, Mučín,

okres Lučenec

Vypracovaný dňa 2.5.2018                                Posúdený dňa 2.5.2018

Tento ubytovací poriadok popisuje spôsob a pravidlá užívania objektu .

  1. identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Obchodné meno, názov firmy:  Stavebné bytové družstvo

Adresa prevádzkovateľa: Št. Moyzesa 47, 98401 Lučenec

IČO: 00 171 816       DIČ: 2020464556 IČ DPH: SK 2020464556

Email: sekretariat@sbdlucenec.sk

Email: ubytovanie@samuel.sk

Telefón: 047 4308 211

Mobil: 

Názov a adresa prevádzky: Samuel

Počet pracovníkov pracujúcich v prevádzke: 1

Otváracie hodiny:  7.00 – 20.00 hod.

  1. Check- in & Check-out /príjem hostí resp. odchod hostí

Prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia „Ubytovanie v súkromí-objekt * “ v Mučíne je Stavebné bytové družstvo , Štefana Moyzesa č.47 98401 Lučenec.

Ubytovanie Check-in je od 14.00 v deň ubytovania. Ak nie je izba obsadená, je možné ubytovať sa skôr, odhlásenie z pobytu sa Check-out je do 10 h  v deň odchodu, po dohode je možné aj neskôr.

Klient súhlasí s prevádzkovým poriadkom prevzatím kľúča od apartmánu.

cele znenie ubytovacieho poriadku sme Vam pripravili tu v prilohe ../Data/2553/UserFiles/Ubytovaci poriadok UZ Samuel Mucin OK_Final definitiv.pdf